Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).

Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Pro maturanty

Maturitní okruhy

Nabídky nejen pro maturanty

 

Odkazy na vysoké školy

studijní oboryvysoká škola – fakultainternetové stránky
biologie
chemie
geografie
geologie
ochrana životního prostředí
učitelství
Přírodovědecká fakulta UK v Prazewww.natur.cuni.cz
učitelství biologie
učitelství chemie
Pedagogická fakulta UK v Prazewww.pedf.cuni.cz
medicína
stomatologie
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovywww.lf1.cuni.cz
medicína2. lékařská fakulta Univerzity Karlovywww.lf2.cuni.cz
medicína3. lékařská fakulta Univerzity Karlovywww.lf3.cuni.cz
chemieVysoká škola chemicko-technologická v Prazewww.vscht.cz
veterina
farmacie
Veterinární a farmaceutická univerzita Brnowww.vfu.cz
biologie
chemie
zemědělství
ošetřovatelství
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicíchwww.jcu.cz
agrobiologie
ekologie
krajinářství
chemie
Česká zemědělská univerzita v Prazewww.czu.cz
farmacieFarmaceutická fakulta UK v Hradci Královéwww.faf.cuni.cz
medicína
stomatologie
Lékařská fakulta UK v Hradci Královéwww.lfhk.cuni.cz
medicína
stomatologie
Lékařská fakulta UK v Plzniwww.lfp.cuni.cz
lesnictvíLesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brněwww.ldf.mendelu.cz
tělovýchovaFakulta tělesné výchovy a sportu UKwww.ftvs.cuni.cz
biomedicínské inženýrství a informatikaFakulta elektrotechnická ČVUT v Prazewww.fel.cvut.cz