Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).

Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Tělesná výchova

Předmětová komise

Název:TV
Členové komise:Mgr. Petra Pintířová
PaedDr. Milan Štěrba
Mgr. Jaroslava Berková
RNDr. Martin Orct
Vladimír Skolil
Mgr. Otakar Bárta
Mgr. Eva Stockingerová
Povinné předměty:Tělesná výchova
Nepovinné předměty:Sportovní hry – volejbal
Sportovní hry – aerobic
Sportovní hry – fotbal a florbal
Sportovní hry – posilování
Sportovní hry – basketbal
Sportovní hry – badminton
Další aktivity:organizace soutěží:
sportovní den (lehká atletika)
turnaj v odbíjené
turnaj ve florbalu
turnaj v kopané

sportovní kurzy v rámci výuky Tv:
- lyžařský kurz pro první ročník
sportovní kurz pro druhý ročník

ostatní akce:
výběrový lyžařský zájezd do Alp

 

Tělesná výchova

Cílem tělesné výchovy je rozvoj pohybových schopností a dovedností a formování kladného postoje žáků k pohybové aktivitě.

TV je dotována 2 vyučovacími hodinami týdně.

V areálu naší školy se nachází 2 tělocvičny. Větší na sportovní hry (volejbal, basketbal, florbal...) a menší pak na gymnastiku, cvičení při hudbě, kruhový trénink apod. K dispozici je rovněž posilovna a venkovní víceúčelové hřiště.

V 1. ročníku organizujeme pro studenty lyžařský kurz.

Ve 2. ročníku sportovní kurz (kola, sportovní hry, lyže).

   

Studenti se mohou přihlásit na nepovinný předmět sportovní hry (volejbal, basketbal, badminton, fotbal, posilování).

Každoročně organizujeme sportovní den.

Žáci naší školy se pravidelně účastní těchto sportovních akcí:

  • Pohár pražských středních škol (POPRASK) – volejbal, basketbal, florbal, plavání, fotbal, beachvolejbal
  •      
  • Juniorský maraton
  •   
  • Závody dračích lodí
  •  
  • Turnaje ve florbalu
  •  

V průběhu školního roku pořádáme ve škole různé turnaje (vánoční volejbalový turnaj, badmintonový turnaj, turnaj ve fotbale, běh do schodů).