Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).

Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Seminář a cvičení z biologie

 Projekt Otevřená věda

Projekt Otevřená věda pod hlavičkou Akademie věd ČR dává příležitost studentům středních škol ochutnat práci vědce v mnoha nejen přírodovědných oborech. V letošním roce se podařilo dvěma našim studentkám – Lence Nawaisehové a Martině Nguyen ze 3.D uspět ve výběrovém řízení a stát se stážistkami na vybraném projektu pod vedením odborných vědeckých pracovníků AV ČR. V letošním roce bylo do projektu Otevřené vědy přijato rekordních 1028 přihlášek od 434 studentů z celé České republiky a vybráno 169 studentů. Ti tak mají jedinečnou možnost absolvovat roční stáž přímo v ústavech Akademie věd a podílet se na výzkumu v laboratořích a odborných pracovištích.
Našim studentkám přejeme mnoho úspěchů na poli vědeckého bádání a doufáme, že tato zkušenost pro ně bude inspirací pro výběr budoucího studia na VŠ.
Více informací o projektu naleznete přímo na webových stránkách Otevřená věda.

 

Komentáře studentek:

V letošním roce 2018 jsem byla přijata na stáž v rámci projektu Otevřená věda. Tento program nabízí středoškolským studentům možnost spolupracovat s vědci v různých výzkumných ústavech a po celý rok se stát stážistou či stážistkou ve výzkumu podle zájmu.
Výběrové řízení se skládalo z online přihlášky, motivačního dopisu a nepovinného doporučení. Všechny dokumenty se poté odeslali vedoucím stáže, kteří si vybrali studenty, se kterými chtěli spolupracovat.
Já jsem byla vybraná na stáž probíhající na Ústavu pro jazyk český na Výzkum výchovy ve smíšeně jazykových rodinách v ČR. Toto téma jsem si vybrala, jelikož mám s takovou situací vlastní zkušenosti a chtěla bych se dozvědět její vědecké hledisko a odlišný pohled na věc. V rámci stáže budu například rozebírat odborné texty na tuto tématiku nebo připravovat, vést a zpracovávat rozhovory. Ústav budu navštěvovat jedenkrát měsíčně, klade se však důraz na domácí přípravu.
Opravdu si cením této příležitosti nahlédnout do opravdového vědecké pracoviště a doporučuji Otevřenou vědu všem studentům, kteří mají zájem o výzkumnou vědeckou práci, ať už se jedná o přírodovědný či humanitní obor a chtějí získat cenné praktické zkušenosti.

Martina Nguyen (3.D)

Po výběrovém řízení jsem byla přijata na stáž pod názvem Sledování růstu objemu astrocytů v průběhu stárnutí. V rámci stáže provádíme transkardialní perfusi myší, disekci mozku a následné sledování astrocytů pod mikroskopem. Cílem je identifikovat změny, k nimž dochází u astrocytů v průběhu stárnutí.
Pod odborným dohledem zkušeného vědeckého pracovníka se také zaobíráme práci s laboratorními zvířaty, jejími zásadami ochrany a bezpečnosti práce s nimi.
Další součástí naší výzkumné práce jsou přípravy používaných roztoků a chemikálií i práce s počítačovými programy na vyhodnocení výsledků získaných práci s mikroskopem.
Možnost pracovat ve vědeckém prostředí je pro středoškolské studenty skvělou příležitostí pro rozvoj v daném oboru, o než se jedinec zajímá.

Lenka Nawaisehová (3.D)