Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).

Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Dějepis – Společenské vědy (ZSV)

Předmětová komise

Název:Společenské vědy
Členové komise:Mgr. Tereza Hornová
PhDr. Petr Churan
PhDr. Marie Bicková
Mgr. Denisa Fousková
PhDr. Alena Kapounová
Mgr. Martina Kargerová
Mgr. et Mgr. Jan Pšenička
Povinné předměty:Dějepis
Základy společenských věd
Volitelné předměty:2leté (od 3.r.)Seminář z dějepisu – maturitní
Mezinárodní vztahy – maturitní
Psychologie – maturitní
Stát a právo – maturitní
 1leté (pro 4.r.)Moderní historie (česká, světová)
Ekonomie 
Filosofie
Další aktivity:organizace soutěží: Soutěž talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů (SOČ)

projekt Soudci do škol

Evropský parlament mládeže (EYP)

 

Spolupráce s Institutem mezinárodních studií (FSV UK)

Akademické gymnázium uzavřelo Memorandum o spolupráci s Institutem mezinárodních studií při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (IMS FSV UK). Našim studentům se tak umožní navštívit některý z bakalářských předmětů, studenti se tak mohou připravovat zároveň i na přijímací zkoušky na vysokou školu. Studentům naší školy se také nabízí možnost konzultací na IMS, píší-li v posledních ročnících svoji první odbornou práci (např. SOČ). A zejména navážeme na již zavedenou tradici přednášek a besed s odborníky, kteří na IMS přednášejí. Právě tyto akce velmi oceňují naši studenti, kteří se jich v minulosti účastnili v rámci našich volitelných seminářů.