Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).

Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Štěpánská 22
Praha 1, 110 00
tel. 221 42 19 31

Partneři

alttext/text()alttext/text()alttext/text()alttext/text()alttext/text()alttext/text()

Aktuální události

 • 05.06.2024

  Předávání maturitních vysvědčení – Staroměstská radnice

 • 31.05.202407.06.2024

  Zájezd do Anglie, s výukou – zájemci z 2. a 3. roč.

 • 30.05.2024

  Srovnávací testy z matematiky – 2. ročník, 1.–2.h

 • 22.05.2024

  Představení The History of English Literature (The Bear Theatre) – 1. roč. 9:00–10:15, 2. roč. 10:30–11:45, Divadlo Na Prádle, Besední 3, P1

 • 20.05.202424.05.2024

  Maturity 2024 – ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací

 • 20.05.202424.05.2024

  Služby u maturit – 3. roč. dle rozpisu

 • 16.06.202421.05.2024

  Sportovní kurz – 2.B, Sportovně rekreační areál Ráj Srbsko

 • 21.05.2024

  Testování PISA – vybraní studenti 1. roč., uč. 312

 • 21.05.2024

  Kurz první pomoci – 2. roč., 9:00–13:00

 • 20.05.2024

  Právní odpovědnost, kyberprostor – přednáška Police ČR, 1. roč.

 • 15.05.202418.05.2024

  Zeměpisná exkurze – přihlášení studenti z 1.–3. roč.

 • 12.05.2024

  Jarní koncert Pěveckého sboru AG – od 16:00, kostel sv. Kateřiny Alexandrijské, Kateřinská zahrada

 • 08.05.2024

  Státní svátek

                                   Další události naleznete v archivu.

Novinky ze školy

Volitelné předměty 2024/2025

Na stránce Studium – Volitelné předměty je nyní vyvěšen seznam volitelných předmětů pro budoucí 3. ročník.
Informace k průběhu volby budou studentům zaslány e-mailem.

Pocta Smetanovi na úvod Pražského jara

V neděli 12. 5. 2024 – ve výroční den úmrtí Bedřicha Smetany – vystoupil pěvecký sbor Akademického gymnázia na pietním aktu na Vyšehradském hřbitově při zahájení Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Akce měla ohlas i v médiích – novinové články 1, 2, 3. Více naleznete na stránce Pěvecký sbor a orchestr.

Krajské kolo SOČ

Blahopřejeme maturantce Anežce Horákové ze 4. B – seminář Stát a právo – za umístění na 3. místě v krajském kole SOČ za práci Autorské právo a divadlo v oboru 17. Filosofie, politologie, právo. Vzorně reprezentovala komisi Společenských věd AG a naši školu. V dalším studiu přejeme hodně úspěchů! Dr. P. Churan

Témata prací a umístění dalších studentů naleznete na stránce Školní akce – SOČ.

Facebook BiChle

FB stránka komise Bi-Che.

Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení v PŘ 2024. Přijatí uchazeči obdrží v následujících dnech v DIPSY informační dopis s popisem dalšího postupu v přijímacím řízení.

V přijímacím řízení evidujeme celkem 454 přihlášek. S prioritou 1 je jich 174, s prioritou 2 je 185 přihlášek a s prioritou 3 je jich 95.

Kritéria přijímacího řízení pro uchazeče o studium na Akademickém gymnáziu pro školní rok 2024/2025.

Informační web k PŘ 2024:
www.prihlaskynastredni.cz

Nabídka zaměstnání

Akademické gymnázium přijme:

- pro tento školní rok vyučující / ho chemie, nástup dohodou,

- od 1. září 2024 vyučující / ho s aprobačními předměty Ma, Che, Ivt, Čj, Nj, Tv, příp. v kombinaci s dalšími předměty (navýšení kapacity školy),

- zaměstnance pro úklid, nástup možný ihned.

Své nabídky s CV můžete zasílat  na adresu milan.sterba@agstepanska.cz. nebo na adresu agstepanska@agstepanska.cz. Podrobnější informace o nabízených pracovních pozicích můžete obdržet na tel. 221 421 933, příp. 221 421 936.

Kurzy CTM – on-line studium odborných předmětů v Aj

www.ctm-academy.cz/online
Registrace do podzimních kurzů probíhají od 15. května do 15. září 2024.
Každoročně nabízíme studentům online kurzy v angličtině s podporou lektora v humanitních i přírodovědných předmětech ve spolupráci s CTM – Centrum pro talentovanou mládež (facebook) od základů až po kurzy Advanced Placement (AP) s možností mezinárodní AP zkoušky.
Studentka AG Daniela Balážová (3.A) o zkušenosti s CTM.

Fotogalerie

caption/text()

Juniorský maraton

caption/text()

Den frankofonie 2024

caption/text()

SOČ

caption/text()

Projekt Labe

caption/text()

English Conversation Contest 24

caption/text()

Lyžařský kurz 1.C