Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).

Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Praktika biologie/chemie

Domácí laboratorní práce 2020/2021

Antropometrie

Pozorování ptáků

Osmotické jevy

  • Adéla Hořejší (3.C) – video
  • Klára Formanová (1.A) – video
  • Anna Helebrantová (1.A) – video
  • Ema Maršová (1.B) – video

Domácí laboratorní práce

V době distanční výuky na jaře 2020 studenti laborují doma:

Květ

Osmotické jevy

  • Adéla Přádová (1.D) – video

     
  • Tereza Vágnerová (1.D) – video
  • Eliáš Prokop (1.A) – video

 
 

Laboratorní praktika z chemie – 1. ročník

Seznam úloh:

  1. Hygiena a bezpečnost práce v chemické laboratoři, laboratorní řád.
  2. Laboratorní sklo a pomůcky, práce s kahanem.
  3. Dělení směsí – dekantace, filtrace a krystalizace modré skalice ze směsi modré skalice a grafitu.
      Dělení směsí – filtrace a krystalizace heptahydrátu síranu zinečnatého.
      Dělení směsí – krystalizace a filtrace jodidu olovnatého.
  4. Dělení směsí - chromatografie na křídě a filtračním papíře.
      Dělení směsí – destilace acetonu ze směsi acetonu a vody.
      Dělení směsí – destilace vonných silic.
      Dělení směsí – sublimace jódu ze směsi jódu a písku.
      Dělení směsí – sublimace kyseliny benzoové ze směsi kyseliny a písku.
  5. Výpočty z chemického vzorce.
  6. Stanovení počtu molekul krystalové vody v hydrátech.
  7. Vlastnosti látek - srovnání kovů a nekovů.
  8. Roztoky, výpočty na složení roztoků.
  9. Tvary molekul a práce s molekulovými modely.
10. Dělení chemických reakcí a vyčíslování redoxních rovnic.
11. Exotermické a endotermické reakce.
12. Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí.
13. Acidobazické indikátory a hydrolýza solí.
14. Stanovení alkality pitné vody.
15. Příprava a důkaz vodíku a kyslíku.
16. Vlastnosti peroxidu vodíku.
 
 

Laboratorní praktika z biologie – 3. ročník

Seznam úloh:

  1. Pozorováni buněk cibule.
  2. Osmotické jevy v buňkách ptačího zobu.
  3. Pozorování a určování typů pletiv.
  4. Stavba rostlinného těla – generativní orgány.
  5. Stavba rostlinného těla – vegetativní orgány.
  6. Určování rostlin podle pupenů.
  7. Pozorování trvalých preparátů bezobratlých.
  8. Pozorování schránek dírkonožců.
  9. Pěstování, pozorování a určování plísní.
10. Kvasinky.
11. Pozorování a určování vodních organismů (sladkovodní mikroflóra).
12. Pozorování půdních organismů.
13. Pozorování a chování žížaly.
14. Pitva žížaly.
15. Pitva prasečího srdce.
16. Pitva krůtího srdce.
17. Pozorování histologických preparátů člověka.
18. Zátěžové testy - poslech srdce, měření krevního tlaku, vitální kapacita plic.
19. Měření srdeční aktivity.
20. Bukální stěr.
21. Činnost nervové soustavy.
22. Antropometrie.
23. Zjišťování laterity párových orgánů.
24. Výroba sádrových otisků těla.
25. Určování kostí dle anatomického atlasu.
26. Kožní citlivost.
27. Smyslové vnímání.
28. 1. pomoc.
 

Seznam exkurzí navšívených v rámci praktik:

  1. Hrdličkovo muzeum antropologie člověka
  2. přírodovědné sbírky a chovy PřF UK
  3. kurz 1. pomoci
  4. Anatomický ústav 1. Lékařské fakulty UK
  5. Botanická zahrada PřF UK
  6. Zoologická zahrada