Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).

Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Seminář a cvičení z chemie

Seminář a cvičení z chemie – 3. ročník

Seznam témat:

  1. Příprava a důkaz alkanů, alkenů, alkynů a arenů, ověřování vlastností.
  2. Příprava a vlastnosti halových a dusíkatých derivátů uhlovodíků.
  3. Náročnější chemické výpočty – stavová rovnice, výpočty ze vzorce a výpočty z chemické rovnice.
  4. Příprava a vlastnosti alkoholů a karbonylových sloučenin.
  5. Příprava a vlastnosti karboxylových kyselin.
  6. Příprava a vlastnosti derivátů karboxylových kyselin.
  7. Náročnější chemické výpočty – koncentrace roztoků, chemické rovnováhy, Ks, KA, KB, pH.
  8. Přírodní látky – alkaloidy – izolace, důkaz, vlastnosti.
  9. Přírodní látky – sacharidy, lipidy – izolace, důkaz, vlastnosti.
10. Organická chemie ve společnosti – základní suroviny org. chemie.
11. Léčiva, chemie v potravinářství a v kosmetice.
12. Organická chemie ve společnosti. Ekologie - detergenty, pesticidy.