Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).

Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Cizí jazyky – Fj, Nj, Šj, Lat

Název:Cizí jazyky – Fj, Nj, Šj, Lat
Členové komise:Mgr. Michaela Minaříková
Mgr. Jana Kolmanová
Mgr. Denisa Fousková
Mgr. Petra Pintířová
Mgr. Eva Švandová
Mgr. Jiří Kříž
Mgr. Tereza Novotná
Mgr. Róbert Čičmanec
Mgr. Bořivoj Marek
Mgr. Jan Morávek
Mgr. Benoit Meunier (lektor Fj)
Juan Manuel Espuny Fonollosa (lektor Šj)
Mgr. Jana Urválková (na MD)
Povinné předměty:Francouzský jazyk a Francouzská konverzace s rodilým mluvčím (informace o studiu)
Španělský jazyk a Španělská konverzace s rodilým mluvčím (informace o studiu)
Německý jazyk a Německá konverzace s rodilým mluvčím (informace o studiu)
Latina (informace o studiu)
Volitelné předměty:2leté (od 3.r.)Seminář ze španělského jazyka
Francouzský jazyk – příprava na DELF
Langue française – séminaire de civilisation
Langue française – séminaire d’approfondissement
Latinský seminář
Seminář z německého jazyka
 1leté (pro 4.r.)Lékařská latina
Nepovinné předměty:Latina – Antické jazyky
Latina pro přírodovědné třídy
Řečtina
Soutěže:Certamen Latinum
Konverzační soutěž ve francouzském jazyce
Olympiáda z německého jazyka
Olympiáda ze španělského jazyka, Ústy básníka – recitace španělských autorů
Další aktivity:Fj:
Výměnné zájezdy: Paris - Montigny (Lycée Emilie de Breteuil), Andorre-la Vieille (Lycée Comte de Foix)
Den frankofonie
Spolupráce s Francouzským institutem v Praze
Zkoušky DELF scolaire
Program Rok ve Francii
 
La:
Exkurze do Říma
Spolupráce s latinskou školou Accademia Vivarium novum v Římě
Den antiky na AG
Den latiny na Ústavu řeckých a latinských studií FF UK
Divadelní představení v latinském jazyce
 
Nj:
Výměnné zájezdy: Freiburg (Theodor-Heuss-Gymnasium)
Poznávací či jazykové zájezdy – Berlin, Wien, Dresden
Den němčiny – návštěva Velvyslanectví SRN v Praze
Návštěvy Rakouského kulturního fóra, Goethe-Institutu, Pražského literárního domu
Výběrový jazykový pobyt Lion´s International Jugendforum
Spolupráce: Česko-německé fórum mládeže, Do Německa na zkušenou
 
Šj:
Poznávací a jazykové zájezdy do Španělska (Madrid, Toledo)
Den hispánské kultury na AG
Fotografie na Instagramu:Nj: InstaBlick AG Štěpánská
Fj: Francouzština na AG Štěpánská