Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).

Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Cizí jazyky – Aj, Rj

Název:Cizí jazyky – Aj, Rj
Členové komise:Mgr. Jana Kondisová
PhDr. Jana Hloušková
PhDr. Alena Kapounová
RNDr. Jana Srpová
PhDr. Šárka Kletečková, Ph.D.
Mgr. Tereza Hornová
Michael Anslow (lektor Aj)
Povinné předměty:Anglický jazyk
Anglická konverzace (s rodilým mluvčím)
Volitelné předměty:1leté a 2leté (od 3.r.) dle zájmu studentůCAE course, English Conversation, Ruský jazyk
 1leté (pro 4.r.) dle zájmu studentůEnglish seminar – FCE, CAE course, Business English, Literature
Další aktivity: Přípravné kurzy s rodil. mluvčími pro mezinárodně uznávané cambridgeské zkoušky FCE, CAE (Tandem, s.r.o.)
Organizace zkoušek FCE, CAE, CPE (Akcent International House Prague).
Výukové a poznávací zájezdy do Velké Británie a Irska – London, Edinburgh, Plymouth, York, Dublin atd..
Výměnné pobyty: Chicago (USA), Helsinky (Finsko), Sicílie (Itáie)
Movie Nights – promítání filmu a diskuse s rodilým mluvčím v atriu AG
Návštěvy divadelních představení v angličtině (Salesiánské divadlo, The Bear Educational Theatre – Reduta, Kino Aero – NT Live, Cimrman English Theatre)
Intenzivní konverzační kurz AJ s rodilými mluvčími pro 3.roč. (Tandem, s.r.o.)
Evropský parlament mládeže (European Youth Parliament), EYP Day, EYP sessions, forums and conferences
Plzeňská diplomatická simulace (Pilsner Diplomatic Simulation)
Soutěže: English Conversation Contest – Anglická olympiáda
Juvenes Translatores – překladatelská soutěž EU nebo české národní kolo
Best in English – online soutěž EU – Listening, Reading, Use of English
National Literary Award for Young Writers
English Karaoke Contest