Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).

Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Matematika – DG

Předmětová komise

Název:Ma – DG
Členové komise:Mgr. Svatava Jiroušková
Mgr. Tomáš Raja, Ph.D.
RNDr. Jana Srpová
Mgr. Jiří Brada
RNDr. Dana Trkovská, Ph.D.
Mgr. Monika Krejčíková
Mgr. Eva Stockingerová
Mgr. Barbora Kutilová (na MD)
Povinné předměty:Matematika
Volitelné předměty:2leté
(od 3.r.)
Algebra a matematická analýza – maturitní 
Deskriptivní geometrie – maturitní
 1leté (4.r.)Seminář a cvičení z matematiky
Nepovinné předměty:Praktická cvičení z matematiky pro 1. ročník
Používaný software:Geogebra (instalace, on-line spuštění), Graph

 

Matematika

Vyučuje se na naší škole ve všech ročnících. Učební plány pro všechny třídy jsou formálně stejné. Ve třídách s vyšší hodinovou dotací matematiky (typ studia P) jsou však některé partie rozšířeny a doplněny a jsou zde zařazovány náročnější, problémové úlohy.

Hodinové dotace v jednotlivých ročnících (hodin týdně v jednotlivých ročnících):

  • přírodovědné třídy, typ studia P: 4 + 4 + 4 + 4,
  • společenskovědní třídy, typ studia S: 4 + 4 + 3 + 3,
  • třídy s rozšířenou výukou francouzštiny, typ studia F: 4 + 4 + 3 + 3.

U našich studentů se snažíme se vypěstovat trvalý zájem o matematiku nejen jako o studijní obor, ale jako základ pro další obory studia všech zaměření tak, aby absolvent školy dosáhl v matematické gramotnosti takové úrovně, která splňuje požadavky ke studiu oborů nejen přírodovědných, technických, ekonomických ale i společenskovědních.

Každoročně garantujeme otevření volitelných seminářů. Pro třetí ročník je to dvouletý seminář Algebra a matematická analýza, pro čtvrtý ročník se otevírá jednoletý Seminář a cvičení z matematiky . Výuce deskriptivní geometrie je věnován dvouletý seminář.

Výuka matematiky je již tradičně doplňována účastí studentů v různých matematických soutěžích.