Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).

Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Výsledky přijímacího řízení

Dodatečná přijetí uchazečů na volná místa2. autoremedura ředitele školy (vyvěšeno 2. 6. 2023).

Dodatečná přijetí uchazečů na volná místa1. autoremedura ředitele školy (vyvěšeno 19. 5. 2023).

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 jsou zveřejněny v tomto souboru (vyvěšeno 3. 5. 2023).

Výsledek přijímací zkoušky naleznete na základě kódu – identifikačního čísla uchazeče, které máte uvedeno v informačním dopise s pozvánkou k přijímací zkoušce.


 

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeč odevzdat v kanceláři školy v úředních hodinách, termín pro jeho podání je do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek.

Odvolání proti rozhodnutí je možno podat rovněž v kanceláři školy v úředních hodinách, termín pro podání je do 3 pracovních dnů od doručení nebo převzetí rozhodnutí.