Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).

Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Kritéria pro přijetí

Kritéria pro všechny uchazeče přijímané v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

obor: 79-41-K/41 Gymnázium, délka studia: 4 roky, denní studium

 

Kritéria ke stažení ve formátu pdf, vyvěšeno 30. 1. 2023

 

A) Do přijímacího řízení jsou zařazeni:

– žáci 9. tříd ZŠ
– žáci odpovídající třídy víceletého gymnázia

B) Všichni uchazeči konají jednotné státní přijímací zkoušky, které jsou písemné, a to:

– z matematiky 
– z českého jazyka

C) Termíny jednotných přijímacích zkoušek v 1. kole přijímacího řízení:

– řádný termín: 1. termín 13. 4. 2023 a 2. termín 14. 4. 2023
– náhradní termín: 1. termín 10. 5. 2023 a 2. termín 11. 5. 2023

D) Z přihlášených žáků bude sestavováno pořadí na základě celkového bodového hodnocení.
Celkové bodové hodnocení je součtem zisku bodů získaných na základě:

1) výsledků prospěchu na ZŠ (příp. v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia):

body vypočtené z celkového průměru za 2. pololetí osmé třídy ve školním roce 2021/2022 podle vzorce (1,5 – průměr) x 5, uvažuje se pouze kladná bodová hodnota (maximální bodový zisk 2,5 bodů),
body vypočtené z celkového průměru za 1. pololetí deváté třídy ve školním roce 2022/2023 podle vzorce (1,5 – průměr) x 5,
uvažuje se pouze kladná bodová hodnota (maximální bodový zisk 2,5 bodů),
body vypočtené podle celkového součtu známek z matematiky a českého jazyka (popř. odpovídajících předmětů v ŠVP školy) ve 2. pololetí 8. třídy ve šk. roce 2021/2022 a v 1. pololetí deváté třídy ve šk. roce 2022/2023 podle vzorce (8 – součet M+Č) x 0,25 x 5,
uvažuje se pouze kladná bodová hodnota (maximální bodový zisk 5 bodů),

Maximální celkový bodový zisk z prospěchu na ZŠ je 10 bodů, tj. 0–10 bodů.

2) jednotné přijímací zkoušky z matematiky (0 – 50 bodů)

3) jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka (0 – 50 bodů)

4) bonifikace za jazykové certifikáty, předmětové olympiády a další soutěže pořádané ve šk. roce 2021/2022 a 2022/2023:

mezinárodně uznávaný certifikát z cizích jazyků (Aj, Fj, Nj, Šj), úroveň B1 podle SERRJ2 body
umístění v obvodním kole v soutěži (mimo předmětové olympiády) do třetího místa2 body
mezinárodně uznávaný certifikát z cizích jazyků (Aj, Fj, Nj, Šj), úroveň B2, příp. C1, podle SERRJ3 body
umístění v obvodním kole předmětové olympiády do třetího místa3 body
umístění v krajském a vyšším kole v soutěži (mimo předmětové olympiády) do třetího místa5 bodů
umístění v krajském a vyšším kole předmětové olympiády do třetího místa7 bodů

 
E) Podmínkou pro přijetí je umístění do 120. místa (včetně), 3 místa zůstávají pro případný náhradní termín zkoušky.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 120.