Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).

Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Volitelné předměty

Volitelné předměty pro školní rok 2024/2025

Studenti 2. ročníku si volí do 3. ročníku právě 2 volitelné předměty (dvouleté nebo jednoleté).
Studenti 3. ročníku si do 4. ročníku přidávají další volitelné předměty (jednoleté).

Seznam vypsaných volitelných předmětů:

Dvouleté semináře pro 3. ročník:Jednoleté semináře pro 4. ročník:
Dějiny umění (Ně) Literární seminář (Zá)
Langue française – DELF (Meu) Žurnalistika (Pš)
Mezinárodní vztahy (Bck)Seminář z anglického jazyka – CAE (Ans)
Psychologie (Fsk)Seminář z AJ – Chapters from Humanities (Hor)
Stát a právo (Chu)Langue française (Meu)
Audiovizuální tvorba (Srp)Lékařská latina (Mo, Ma)
Seminář z informatiky (Raš)Seminář z německého jazyka – Zertifikat Deutsch (Mi)
 Seminář ze španělského jazyka (Čič, Nov)
Jednoleté semináře pro 3. ročník:Moderní historie (Bck)
Seminář z anglického jazyka – CAE (Ans)Ekonomie (Chu)
Seminář z anglického jazyka – Communication skills (Kle)Filosofický seminář (PšJ)
Seminář z anglického jazyka – Literature (Hor)Deskriptivní geometrie II (Ji)
Seminář z německého jazyka – Zertifikat Deutsch (Mi)Seminář a cvičení z fyziky (Ji, Srp)
Seminář ze španělského jazyka (Čič, Nov)Seminář z informatiky (Raš)
Religionistika (PšJ)Seminář z matematiky (vyučující matematiky)
Deskriptivní geometrie I (Ji) Základy vyšší matematiky II (vyučující matematiky)
Základy vyšší matematiky I (vyučující matematiky)  Seminář a cvičení z biologie (Bd, Fu)
Seminář a cvičení z biologie (Bd)Ekologie člověka (Bd)
Seminář ze zeměpisu (Orc)Seminář a cvičení z chemie (Pet)
 Seminář ze zeměpisu (Orc)