Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).

Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Nepovinné předměty

Otevřené nepovinné předměty ve šk. roce 2023/2024:

  • Umělecký přednes (DivAG) – prof. Kapounová
  • Konverzace v Nj – prof. Minaříková
  • Seminář z latiny – prof. Marek a Morávek
  • Sportovní hry volejbal – prof. Berková
  • Sportovní hry fotbal – prof. Srp
  • Sbor AG – prof. Křovina
  • Výtvarná výchova – prof. Němec

Nepovinné předměty budou figurovat v TK v Bakalářích, začátky a konce hodin stanoví vyučující, nemusí odpovídat školnímu zvonění.