Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).

Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Maturity

Jaro 2024

  • Přihlašování k maturitě 2024: do 1. prosince 2023
  • Registrace na výsledkovém portálu žáka: od ledna 2024. K registraci je nutný alfanumerický kód, který každý žák nalezne na svém výpisu z přihlášky. Prostřednictvím portálu budou žákům zaslány pozvánky ke konání didaktických testů a výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky.
  • Profilové písemné práce: 4. dubna 2024 Čj |  5. dubna 2024 Aj | 8. dubna 2024 Nj, Fj, Šj, Rj
  • Období pro konání didaktických testů společné části – řádný termín: 2.–6. května 2024
    (sdělení MŠMT, JZS 2024, podrobné JZS 2024)
DatumPředmětZačátek
čtvrtek 2. 5. 2024Matematika8:00
čtvrtek 2. 5. 2024Anglický jazyk13:30
pátek 3. 5. 2024Český jazyk a literatura8:00
pondělí 6. 5. 2024Matematika rozšiřující8:00
pondělí 6. 5. 2024Francouzský jazyk13:00
pondělí 6. 5. 2024Německý jazyk13:00

 

  • Období pro konání ústních zkoušek a obhajob maturitních prací profilové části: 20.–24. května 2024
  • Předávání maturitních vysvědčení: středa 5. června 2024, 17:00, Staroměstská radnice

 

Dokumenty k maturitní zkoušce v roce 2024

 

Matematika rozšiřující

Zkouška matematika rozšiřující je nepovinnou zkouškou společné části maturitní zkoušky, která svou formou a obsahem odpovídá dříve konané nepovinné výběrové zkoušce Matematika+.
Hlavním účelem zkoušky matematika rozšiřující zůstává zvýšení celkové úrovně matematické gramotnosti žáků středních škol. Matematika rozšiřující je zkouška ze středoškolského učiva matematiky, jejímž cílem je ověřit takové dovednosti a vědomosti žáků, jež jsou důležitým předpokladem pro úspěšné zvládnutí studia na vysokých školách technického, ekonomického, matematického a přírodovědného zaměření a následně také pro kvalitní výkon vybraných profesí.
(seznam VŠ, které zohledňují zkoušku Matematika rozšiřující při přijímacím řízení, aktuální ke dni 29. 11. 2022, podmínky si ověřte přímo u vybrané VŠ).
K přihlášení ke zkoušce stačí, aby žák na přihlášce uvedl matematiku rozšiřující jako nepovinnou zkoušku společné části.

 

Další informace

V rámci novely zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) a vyhlášky č. 177/2009 Sb. (maturitní vyhlášky) došlo ke změně v problematice maturitní zkoušky cizinců a osob dlouhodobě se vzdělávajících v zahraničí. Nárok na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky z českého jazyka a literatury mají nově osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v přecházejících 8 letech před příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky. Žákovi se pak na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu z českého jazyka a literatury o 30 minut a písemné práce z českého jazyka a literatury o 45 minut. Při konání didaktického testu má možnost použít překladový slovník, při konání písemné práce překladový slovník a Slovník spisovné češtiny. Žák má dále možnost využít překladový slovník při konání didaktického testu z matematiky.