Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).

Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Školská rada

Informace o školské radě

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada vykonává své působnosti podle §167 a 168 zákona č.472/2011 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen "školský zákon") a v souladu s Volebním řádem pro volbu školské rady, vydaným usnesením Rady HMP č. 0330 ze dne 22. 03. 2005.
 

Složení Školské rady

Zástupci zřizovatele

  • Mgr. Jana Štrosová 
  • Hana Gabriela Chalušová

Zástupci pedagogů

  • RNDr. Jana Srpová – předsedkyně Školské rady AG
  • Mgr. Jan Morávek – místopředseda Školské rady AG

Zástupci zletilých studentů a zákonných zástupců nezletilých studentů

  • Bc. Klára Foglarová – zákonný zástupce
  • Mgr. Lukáš Nádvorník – zákonný zástupce

 

Kontakt

e-mail: skolska.rada@agstepanska.cz

 

Zápisy z jednání školské rady

 

Dokumenty