Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).

Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Školská rada

Doplňovací volby do Školské rady 2023

Doplňovacích voleb do Školské rady se z celkového počtu 442 oprávněných voličů zúčastnilo 209, volby jsou tedy platné.
Byli zvoleni dva zástupci zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků.

Výsledky voleb:
1. Bc. Klára Foglarová (112 hlasů)
2. Mgr. Lukáš Nádvorník (87 hlasů)
3. Robert Krestýn, MBA (81 hlasů)

Děkujeme všem, kteří využili svého práva volit.

 

Seznam kandidátů z řad zletilých studentů nebo zákonných zástupců nezletilých studentů:

 • Bc. Klára Foglarová (zákonný zástupce studentky 1.B)
  absolventka studijního programu Informační studia a knihovnictví na FF UK, působí již 18 let na Ústavu informačních studií a knihovnictví, v současné době jako tajemnice, podstata její práce spočívá v práci se studentem
  "Věřím, že kvalitní vzdělání je základem pro budoucí úspěch a uplatnění v životě a že práce se studenty dává smysl. Právě proto se zajímám o jejich potřeby. Ráda bych se aktivně podílela na vytváření prostředí, které jim umožní růst a rozvíjet se nejen akademicky, ale i osobnostně. Ráda bych byla součástí procesů, které vedou k dobré komunikaci, udržují přátelské prostředí ve škole a zajišťují kvalitu vzdělání."
 • Robert Krestýn, MBA (zákonný zástupce studentky 1.C)
  obchodní ředitel společnosti Wienerberger, má za sebou 20 let úspěšné práce na různých manažerských pozicích v Evropě, Blízkém východě a Asii
  "Rád bych aktivně přispěl k rozvoji naší školy a spolupodílel se na její správě. Jako klíčovou dovednost, která mi vždy pomohla řešit veškeré výzvy, vnímám umění naslouchat a otevřeně komunikovat. Pevně věřím, že mohu být prospěšný pro další zlepšování komunikace a transparentnosti mezi studenty, rodiči, profesory a zřizovatelem. Proto jsem se rozhodl kandidovat do Školské rady AG Štěpánská."
 • Mgr. Lukáš Nádvorník (zákonný zástupce studentky 1.C)
  absolvent Fakulty sociálních věd UK, ředitel reklamní a produkční agentury, autor vzdělávacích projektů „Zažijte to znovu 1918“ ke 100. výročí vzniku Československa, „Totalita“ ke 30. výročí Listopadu 89 nebo „100 let metropole“
  "Baví mne zprostředkovávání komunikace a zajímají mě vzdělávací procesy. Proto bych rád nabídl svou účast ve Školské radě."

 

Informace o školské radě

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada vykonává své působnosti podle §167 a 168 zákona č.472/2011 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen "školský zákon") a v souladu s Volebním řádem pro volbu školské rady, vydaným usnesením Rady HMP č. 0330 ze dne 22. 03. 2005.
 

Složení Školské rady

Zástupci zřizovatele

 • Mgr. Jana Štrosová 
 • Hana Gabriela Chalušová

Zástupci pedagogů

 • RNDr. Jana Srpová – předsedkyně Školské rady AG
 • Mgr. Jan Morávek – místopředseda Školské rady AG

Zástupci zletilých studentů a zákonných zástupců nezletilých studentů

 • Viktor Klesnar – student
 • Jan Amos Potoček – student

 

Kontakt

e-mail: skolska.rada@agstepanska.cz

 

Zápisy z jednání školské rady

 

Dokumenty