Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).

Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Výchovný poradce

Mgr. Jaroslava Berková

Konzultační hodiny:
Pondělí: 13.00–14.30
Čtvrtek: 13.00–14.00
Místo: Kabinet TV

Kontakt:
E-mail: jaroslava.berkova@agstepanska.cz
Telefon: 221421937, 604458387

 

Činnost výchovného poradce

  • Evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s podpůrnými opatřeními,
  • spolupráce se školním psychologem s metodikem prevence,
  • spolupráce s třídními učiteli, pomoc při zpracování posudků na žáky,
  • spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou – www.pppraha.cz,
  • zajištění informovanosti o možnostech studia na VŠ a o přijímacím řízení na VŠ.

 

Přehled nabídky VŠ s informacemi o VŠ:

Platné informace pro přijímací řízení na VŠ je možné najít na webové stránce Centra pro studium vysokého školství www.csvs.cz
Pro zájemce je možno objednat Učitelské noviny s přehledem VŠ.

 

Užitečné odkazy pro studenty a rodiče