Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).

Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Volba VŠ

„Kam na vysokou školu?“ … To je otázka, ke které se dříve nebo později dostanou všichni studenti gymnázia, a postupem času nastane doba, kdy se tato otázka začne stávat čím dál tím palčivější.

Rádi bychom vám proto pomohli usnadnit její zodpovězení několika tipy, a následnou realizaci tohoto rozhodnutí také několika praktickými radami.

Úvahy o volbě VŠ

Při úvahách o možném druhu studia je třeba si zodpovědět několik otázek, které mohou usnadnit vyhledávání těch správných škol pro hlubší studium dalších informací.

 • Co mě ve škole baví, a co mi jde? - samozřejmě první úvaha by měla směřovat k předmětům, které mě baví, ale je také dobré zvážit, zda mi jdou. Někdy nás prostě můžou bavit věci, na které ale nemáme zrovna moc nadání. Při posuzování toho, jak mě předmět baví a zajímá, je dobré pokusit se co nejvíce oprostit od osobního vztahu k profesorovi, který jej vyučuje.
 • Co mě baví mimo školu? – je ideálem, když se zájmy ve škole a mimo ni alespoň trochu kříží či k sobě přibližují, ale nejde se držet jen toho, co mě baví ve volném čase. Opět je zase potřeba zvážit, zda mi to také jde.
 • Jak mám „železný zadek“? - aneb jak náročné studium dokážu ustát? Jsou obory, které jsou známé tím, že člověk musí opravdu tvrdě studovat a proležet i měsíce zavřený doma v knihách. O jiných oborech je známé, že například vyžadují více vlastního zapojení a zájmu, ale nejsou tak náročné na čas prosezený nad knihami.
 • Je pro mne důležité zůstat doma? Je dobré si zodpovědět otázku, jak moc jste vázáni domovem či Prahou, nebo zda by vám nevadilo studovat někde jinde a třeba bydlet na koleji. Při tom je třeba zvážit také finanční náročnost studia, bydlení, atd.…
 • Mám představu o tom, co člověk té profese, na kterou se plánuji připravovat, vlastně dělá, a jestli by mě to bavilo? Možná máte pocit, že by vás bavila práva, ale bavilo by vás být právníkem? (ne vždy to je práce jakou má Perry Mason;), nebo vás možná baví biologie, ale bavilo by vás pracovat v laboratoři?… Proto je také dobré trochu zapátrat v tom, co vlastně kdo dělá.

Kde získávat informace

Proto, aby se člověk mohl rozhodnout pro studium určité školy, je třeba mít dostatek informací o dostupných školách, oborech, jejich požadavcích a nabídkách a také rozdílech mezi jednotlivými školami, které nabízí podobné studium.

Pro úvodní orientaci a volbu užšího výběru škol doporučujeme přehledné rejstříky vysokých škol a oboru.

V elektronické formě doporučujeme:

 • www.vysokeskoly.cz – zde je možné v katalogu vysokých škol vyhledávat jak podle fakult (např. vyhledat si všechny lékařské fakulty), nebo dle oborů (např. kde všude se studují mezinárodní vztahy). Doporučujeme také odkaz „jak si vybrat správnou vysokou“ (http://www.vysokeskoly.cz/clanek/jak-vybrat-tu-spravnou-vysokou-2)
 • www.infoabsolvent.cz – zde je možné nalézt informace o uplatnění absolventů jednotlivých škol a hledat školy nejen podle oborů, ale i podle vytoužené profese

Ve staré dobré a přehledné tištěné verzi doporučujeme přehledný rejstřík vysokých škol, který vychází v učitelských novinách. Ty je možno hromadně objednat přes školu. O objednávce budou studenti třetích a čtvrtých ročníků informováni. V případě zájmu kontaktujte prof. Berkovou.

Po jakých informacích pátrat?

Když si z rejstříku vyberete školu, která by Vás potenciálně mohla zajímat, je dobré už jít přímo na stránky té školy, potažmo fakulty či přímo katedry či pracoviště, které zajišťuje studium daného oboru. Například: chci-li studovat psychologii na Karlově univerzitě, která se studuje na Filozofické fakultě, hledám potom přes fakultu stránky Katedry psychologie. Ne na všech fakultách ale funguje takovýto systém, proto začněte studiem stránek fakulty a hledáním oborů přímo přes fakultu.

Na stránkách fakult i kateder vždy najdete nějaký z těchto odkazů: „ Pro uchazeče“ nebo „Zájemci o studium“ nebo „Přijímací řízení“ nebo „Bakalářské studium“ - to jsou odkazy, které by Vás měly zajímat.

Zde hledejte především tyto informace:

 • Jaké obory otevírají, jaké jsou jejich požadavky a jaký je profil absolventa tohoto oboru – tedy co by měl umět a kde by se měl uplatnit ten,kdo daný obor vystuduje. Jsou to občas hodně obecné řeči, ale je dobré se s nimi alespoň trochu ztotožnit, když to budete chtít studovat.
 • Jaké jsou podmínky přijímacího řízení
 • Kdy je den otevřených dveří (pokud to zde není, hledejte to v harmonogramu akademického roku)
 • Kdy se odevzdávají přihlášky
 • Praktické informace – chcete-li studovat mimo místo bydliště, je dobré pátrat i po informacích ohledně ubytování na koleji, stravování, atd.…

Doporučujeme navštívit také sekci „Pro studenty“, kde je dobré se podívat do seznamu předmětů daného oboru – tj. do studijního plánu (Karolinka, Bílá kniha, …), rozvrhu hodin, seznamu volitelných předmětů, seznamu státnicových předmětů… to vše vám pomůže udělat si představu o studiu, o tom, kam by vás mělo směřovat a zda by vás mohlo bavit a zajímat. V neposlední řadě to určitě pomůže porovnat dva obory, které se možná zdánlivě tváří jako stejné studium.

V případě již detailního rozhodování doporučujeme sledovat také možnosti zahraničních výjezdů a dalších aktivit nabízených školou.

Jak ještě můžu zjistit, na jakou školu potažmo profesi se hodím? aneb Profesní poradenství na AG

Školní psycholožka nabízí studentům třetích a čtvrtých ročníků možnost poradenství týkající se jejich profesní orientace a volby VŠ. Toto poradenství zahrnuje psychologickou diagnostiku schopností, motivace, osobnostních předpokladů a profesních zájmů. Testování probíhá skupinově ve vypsaných termínech v době vyučování (převážně v průběhu října a listopadu). Následně jsou studenti individuálně zváni k rozhovoru nad výsledky testů, kde jsou dále diskutovány jejich školní výsledky, zájmy, představy a také možnosti jejich uplatnění.

Dovolujeme si upozornit, že se jedná o zpoplatněnou službu, neboť vyžaduje nakoupení testových materiálů a také čas nad rámec úvazku školní psycholožky. Testování spolu s rozhovorem stojí 200 Kč. Nezbytnou podmínkou účasti na testech je písemný souhlas rodičů v případě, že je student nezletilý.

O vypsaných termínech budou studenti včas informováni. V případě zájmu se mohou samozřejmě obracet na psycholožku i kdykoliv v průběhu školního roku.

Přihlášky, přijímací řízení a další praktické informace

Informace o přihláškách vám podá prof. Berková.