Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).

Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Knihovna a studovna

Otevírací doba knihovny: po–pá 8.00–15.45
Katalog knih: agstepanska.tritius.cz
Kontakt: knihovna@agstepanska.cz

 

 

Školní knihovna představuje nedílnou součást studentského života na Akademickém gymnáziu. Poskytuje možnost využití všech knihovních jednotek bezplatně včetně internetu. Studenti mají k dispozici široký knižní fond beletrie i odborné literatury české a světové, encyklopedie, slovníky, cizojazyčné publikace, časopisy, počítače, tiskárny, skener a alternativní učebnice. V současné době knihovna vlastní 15 000 svazků. Fond knihovny je průběžně doplňován rovněž tituly, které odpovídají požadavkům státních maturit ve všech vyučovaných předmětech. Nabídku knižního fondu si lze prohlédnout v katalogu knihovny.

Knihy se půjčují na jeden měsíc s možností prodloužení. Výpůjčky se uskutečňují s využitím studentského průkazu s čárovým kódem, který vlastní každý student. Student může sledovat stav čtenářského konta po přihlášení do on-line katalogu a svoji výpůjčku si před ukončením výpůjční doby může prodloužit.

O historii AG i současných podmínkách studia včetně možnosti využití knihovny a studovny jsou studenti poučeni při začátku svého studia na informativním semináři.

Knihovna dále zprostředkovává kulturní vzdělávací akce pro studenty, nabízí využití aktuálních nabídek pražských divadel, možnost členství v Klubu mladých diváků.

Knihovna je napojena na celoškolní provoz wi-fi sítě, která umožňuje připojení studentských notebooků k internetu. Ve studovně se respektuje režim individuálního studia včetně práce s PC. Tiskárnu lze použít pouze ke studijním účelům. 

Vzácné archiválie

V knihovně jsou uloženy kroniky školy (od r. 1776 vedené v latinském jazyce, od r. 1859 česky), originální vydání spisů Dobrovského, souborné dílo Jungmannovo, autentické „Krameriusovy c. k. vlastenské noviny“ z roku 1797 a další vzácné tisky.