Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).

Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Knihovna

Knihovna a studovna představuje nedílnou součást studentského života na Akademickém gymnáziu. Poskytuje možnost využití všech knihovních jednotek bezplatně včetně Internetu.

Otevírací doba knihovny:

pondělí8.00–15.45 hod.
úterý8.00–15.45 hod.
středa8.00–14.55 hod.
čtvrtek8.00–15.45 hod.
pátek8.00–12.25 hod.


 
(více fotografií)

Studenti mají k dispozici široký knižní fond beletrie i odborné literatury české i světové, encyklopedie, slovníky, cizojazyčné publikace, DVD, časopisy, počítače, tiskárny, skener, alternativní učebnice. Fond knihovny je průběžně doplňován rovněž tituly, které odpovídají požadavkům státních maturit ve všech vyučovaných předmětech.

Výpůjčky se uskutečňují s využitím studentského průkazu ISIC s elektronickým čipem, který vlastní každý žák.

 

Půjčovní řád

  • Knihy: 1 měsíc, možnost prodloužení výpůjčního termínu
  • CD, DVD: 3–4 dny
  • Časopisy: 1 týden

Studenti 1. ročníku jsou při začátku svého studia na informativním semináři poučeni o historii AG i současných podmínkách studia včetně možnosti využití knihovny a studovny. Studenti jsou také seznámeni s dlouholetou tradicí školy a jejími významnými absolventy.

Studenti 4. ročníku odevzdávají vypůjčené knihovní jednotky 7-10 dní před ukončením studia.

Studovna

Ve studovně se respektuje režim individuálního studia včetně práce s PC. Studenti mají možnost využít tiskárnu (pouze ke studijním účelům): studenti tisk hlásí předem, odevzdají adekvátní počet originálních listů papírů, potvrdí tisk svým podpisem.
Ustanovení školního řádu o nutnosti přezouvání platí rovněž v knihovně.

Další náplň práce knihovny

Zprostředkovává kulturní a vzdělávací akce pro studenty, nabízí využití aktuálních nabídek pražských divadel, možnost členství v Klubu mladého diváka – KMD, návštěvy koncertů, přednášek a dalších akcí.

Dny otevřených dveří jsou jednou z příležitostí bližšího poznání našich knihovních fondů.

Knihovna kontaktuje bývalé absolventy gymnázia v ČR i v zahraničí, části jejich korespondence jsou pak součástí almanachů AG.