Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).

Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Projekt Filming Around

Studentské projektové forum – Zatlanka 2015

V úterý 14. dubna se nás pět studentek druhého ročníku (Anna Burianová, Rebecca Anna Diatilová, Eva Strnadová, Jana Krulichová, Veronika Macková) spolu s panem profesorem Mejzlíkem zúčastnilo akce Studentské projektové forum; Zatlanka 2015. Jednalo se o nesoutěžní akci, na které různé střední školy a víceletá gymnázia z Prahy a okolí prezentovaly své projekty a seminární práce za uplynulý školní rok. Celou akcí provázel příjemný moderátor a všechny účinkující hodnotila odborná porota, která přidávala své postřehy, názory a často i chválu a po prezentaci zasypala prezentující dotazy. Prezentací bylo celkem deset. Naše škola prezentovala projekt v rámci E-Twinningu Filming around.

  

Loni studenti španělštiny díky E-Twinningu měli příležitost spolupracovat se španělským gymnáziem San Augustín a natočit krátké španělské filmy. Na konci školního roku jsme je odeslali do Španělska a na školním promítání jsme si pouštěli filmy studentů ze Španělska. Na Projektovém fóru jsme krátce představili naše gymnázium a gymnázium, se kterým jsme na projektu spolupracovali, seznámili publikum a porotu s projektem Filming around a na závěr jsme pustili náš film. Film byl všemi kladně přijat a sklidil převážně chválu.

Myslím si, že naše prezentace patřila k těm lepším, podařilo se nám vše tak, jak jsme si přáli a plánovali. Projektové fórum bylo milou zkušeností, která je užitečná i do budoucna.

Jana Krulichová, 2.C

 

Školy AG Štěpánská a Colegio San Augustín Madrid společně pracovali na přípravě a natáčení krátkých filmů v rámci projektu Erasmus eTwinning "Filming Around"popis a certifikát projektu.

  
(více fotografií)

Ve školním roce 2013/2014 se naše škola podílela na velmi zajímavém projektu s názvem „Filming around“, společně se španělskou školou Colegio de San Augustín.

Colegio de San Augustín je škola,která se nachází v Madridu. Je pojmenována podle San Augustina - biskupa a učitele církve v období pozdního římského císařství, který je také svatým katolické církve. Celý projekt odstartoval díky dohodě našeho pana profesora španělštiny - pana Mejzlíka a tamějších profesorů. Projekt Filming around spočíval v tom, že studenti natočili krátké filmy po skupinkách, my za AG jsme natáčeli ve španělštině a španělští studenti v angličtině. Do projektu se s chutí zapojily všechny ročníky, natáčeli jak studenti španělštiny z prvních ročníků, tak i studenti ze třetích ročníků. Kromě legrace, kterou jsme si užili při natáčení filmů, bylo také velmi zajímavé to, že obě školy - jak naše, tak Colegio de San Agustín napsaly scénáře (každá škola pět pro pět natáčecích skupinek). Scénáře jsme psali většinou sami, a když jsme si s něčím něvěděli rady, pan profesor Mejzlík nám rád poradil. Před dokončením scénářů, nám je pan profesor ještě stihl zkontrolovat. Když byly scénáře hotové, mohli jsme začít a natáčet tak podle scénářů z jiné země. Všechny nátáčecí skupinky natáčely na různých místech v centru Prahy, v parcích i v restauracích a natáčeli jsme i s různými rekvizitami, stejně tak to měli i naši španělští kolegové. Pro natáčení jsme využili dne španělštiny, který se na naší škole dne 21.5.2014 konal. Během celého projektu, jsme mohli být se Španěly v kontaktu a to přes síť TwinSpace.

Po odeslání filmů do Madridu, přišly i k nám filmy ze Španělska. Celý projekt byl velmi hezky zakončen veřejným promítáním jak španělských, tak i našich krátkých filmů. Dne 18.6.2014 se nás i s pane profesorem Mejzlíkem sešel velký počet a všechny filmy jsme shlédli.

Spojení naší školy a Colegia de San Augustín by měla završit návštěva studentů AG příští rok ve španělském Madridu.

Věříme, že tato spolupráce mezi našemi školami nebyla poslední a že nás ještě v budoucnu čeká spoustu stejně zábavných projektů s Colegiem de San Augustín.

Pod tímto článkem o projektu „Filming around“ přikládáme na ukázku jeden z našich krátkých filmů, konkrétně film studentů španělštiny ze tříd 1.C a 1.A.

Rebecca Diatilová, 1.C

Proyecto etwinning: Filming Around

    Procedimiento a seguir:
  • 1. División de los alumnos en grupos de 5-6 participantes
  • 2. Cada grupo checo redacta  una historia en español de la que revelará tan sólo el comienzo
  • 3. Cada grupo checo será emparejado con un grupo español, que utilizará el comienzo de la historia para desarrollar su propia película.
  • 4. Durante el proceso de realización de los cortos los estudiantes podrán ponerse en contacto a través de TwinSpace, correo electrónico, Facebook, Twitter, etc.
  • 5. Una vez terminado tendremos dos versiones distintas de cada historia (una en español y otra en inglés) que se subirán a la plataforma Twinspace, a través de Etwinning.

David Reyes Taboada, Colegio San Agustín, Madrid, España
Karel Mejzlík, AG Štěpánská Praga