Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).

Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Projekt Labe

Projekt Evropská řeka Labe: od pramene k ústí (reciproční návštěva do Hamburku)
Die Elbe: von der Quelle bis zur Mündung, ein europäischer Strom (Gegenbesuch in Hamburg)

Gefördert vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds

Projektu se účastní 23 studentů 2.ročníků, komunikačním jazykem při projektu bude němčina (ev.angličtina).

Vedoucí projektu: prof. Minaříková (Nj – Fj), prof. Fuková (Ze – Bi)

1) Workshopy na půdě Akademického gymnázia:
10.1.2024 – Themen: Die Ströme Europas, Zur Ausstellung Wasser im Agrarmuseum
31.1.2024 – Themen: Die Elbe und ihre Nebenflüsse
21.2.2024 – Themen: Příprava jazykového workshopu „Hezky česky“

2) 11.–15.3.2024 – Návštěva německých studentů z Hamburku v Praze

3) 22.–26.4.2024 – Návštěva Hamburku

4) Květen 2024 – Vyhodnocení projektu

5) Červen 2024 – Prezentace projektu ostatním studentům a rodičům studentů naší školy

6) Listopad 2024, Leden 2025 – Prezentace projektu na Dnech otevřených dveří AG