Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).

Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Venkovní hra

K hlubšímu poznání hudební historie slouží venkovní hra, kterou připravují studenti Akademického gymnázia. Tématem venkovní hry je Rok české hudby. Za cíl si kladou připravit pohled mladé generace na osobnosti roku české hudby a jejich životní osudy spojené s centrem hlavního města. Podstatou hry je poznávání historie a plnění úkolů, to vše zasazené do kulis Prahy.

Venkovní hra bude zpřístupněna široké veřejnosti 12. 5. 2024.

Hra bude vznikat ve spolupráci s významnými institucemi města.