Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).

Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Pěvecký sbor a orchestr

Vystoupení v domově pro seniory, červen 2024

 

 

Smetana 200

  • Pietní akt Pražského jara – Vyšehradský hřbitov/Slavín
    Pěvecký sbor AG Štěpánská vystoupil 12. 5. 2024 v 10:00 na každoročním pietním aktu při zahájení Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro ve výroční den úmrtí Bedřicha Smetany.
    Akce měla ohlas i v médiích – novinové články 1, 2, 3.

  

  • Koncert S úctou Smetanovi – 12. 5. 2024, 16:00, kostel sv. Kateřiny Alexandrijské, Kateřinská zahrada v areálu FN, Praha 2

 

 

Odkazy:

Pěvecký sbor na Facebooku – Instagram sboru – Youtube prof. Křoviny

 

Vánoční koncert, 13. 12. 2023

Clam-Gallasův palác, Mramorový sál

 

  
(více fotografií)

 

Vystoupení v Domově pro seniory, 1. 6. 2023

 

 

Vánoční přání, 23. 12. 2020

Většinu roku 2020 zkoušel sbor pouze online. Toto video berte jako ohlédnutí za našim posledním společným koncertem, který se konal v prosinci 2019. Nevzdáváme to! Nadále se setkáváme a společně pracujeme v obvyklém čase, ale pouze na dálku. Vzpomínáme, ale zároveň i hledíme do budoucnosti. Těšíme se na své diváky a živá vystoupení.
Přejeme Vám veselé Vánoce a šťastný nový rok 2021!

Pěvecký sbor AG

 

Předávání maturitních vysvědčení, 26. 6. 2020

Videa pro maturanty 2020, která natočil sbor Akademického gymnázia pod vedením prof. Křoviny: Gaudeamus Igitur, Kde domov můj.

 

Vystoupení na předávání maturitních vysvědčení, Staroměstská radnice, 3. 6. 2019

 

 

 

Pěvecký sbor a Komorní orchestr AG aneb Škola má znít hudbou a zpěvem

Obě tělesa byla založena v roce 1986. Zakladatelkou obou hudebních těles, první sbormistryní a uměleckou vedoucí komorního orchestru byla až do roku 1991 Pavla Křížová. Ve funkci sbormistryně se dále vystřídaly M. Šreinová a Z. Ambrošová.
Od roku 1994 byl sbormistrem Petr Hlavatý, který sbor vedl déle než dvacet let. Jeho jméno je neodmyslitelně spojeno s obdobím největších úspěchů sboru. Pod vedením Petra Hlavatého měl sbor ve svém repertoáru skladby světových autorů (Bach, Mozart, Händel aj.). Českou sborovou tvorbu představují díla autorů od 14. do 20. století.

    

Obě tělesa vystupovala několikrát v zahraničí (Dánsko, Holandsko, Itálie, Německo, Švédsko). Studenti se pravidelně zúčastňují přehlídek pěveckých sborů Čech a Moravy, zahajovacího koncertu hudebního festivalu Rybenské hudební léto (Rybná nad Zdobnicí) či slavnostech pořádaných například Společností Jana Masaryka.

  

Dne 10. března 2004 byla Akademickému gymnáziu udělena Medaile cti a vděčnosti Jana Masaryka jako ocenění stálého zájmu vedení školy, vyučujících i studentů o masarykovskou historii v rámci našich národních i světových dějin i za podnětná a krásná vystoupení pěveckého studentského sboru při masarykovských vzpomínkách. Medaili udělila Společnost Jana Masaryka, uděloval ji mj. pan Antonín Sum, bývalý tajemník J. Masaryka.

V roce 2017 se vedení sboru ujal Tomáš Křovina. První koncert se konal v prosinci téhož roku v bazilice svatého Petra a Pavla na Vyšehradě. Studenti se podíleli na mimořádně zajímavém projektu, který pořádal Tichý svět o. p. s. (podrobnosti o projektu v pořadu ČT Z Metropole.
S velkým ohlasem se setkalo vystoupení sboru v rámci Pražské muzejní noci 2018, kde členové sboru AG symbolicky provedli 100 roky existence Československa, resp. ČR. Velký vánoční koncert se konal v kostele sv. Tomáše. Koncert vznikl ve spolupráci se sborem Cantores Cantant a na slavnostním večeru mimo jiné účinkoval i sólo hobojista České filharmonie Ivan Séquardt. Sbor se dále zúčastnil prestižní přehlídky gymnaziálních sborů Gymnasia Cantant 2019. K tradičním vrcholům školního roku patřil koncert v rámci předávání maturitních vysvědčení v Brožíkově síni Staroměstské radnice.
Škola má znít hudbou a zpěvem. Jsme rádi, že se nám daří tuto nádhernou myšlenku naplňovat, a přejeme si, aby sbor a orchestr nadále důstojně reprezentoval svoji školu i město Prahu.