Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).

Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Divadlo

Nepovinný předmět Umělecký přednes aneb DivAG 2022

Tento nepovinný předmět má na naší škole již dlouhou tradici, na kterou jsme v loňském školním roce po Covidové pauze opět navázali. Podařilo se nám nacvičit a úspěšně předvést šest představení hry „Někdo to rád horké“. Kroužek měl loni 16 členů z řad studentů všech ročníků Akademického gymnázia, ale spolupracovali s námi i absolventi.
Naším cílem je nejen osvojit si hru v roli, ale i zajímat se o umění a vnímat ho, jednat přirozeně v improvizaci s dramatickým pohybem, rozvíjet verbální a nonverbální prostředky komunikace. Učíme se pracovat se svými emocemi, rozvíjet tvořivost a fantazii. Nesporným přínosem kroužku je, že studenti z různých ročníků školy si vzájemně pomáhají a učí se jeden druhého respektovat nejen na jevišti.
Jsem ráda, že studenty divadlo baví a doufám, že letos přidáme do historie DivAGu další přestavení.

Alena Kapounová

  

   

 

Fungování spolku očima členky DivAGu

  

Tento dramatický kroužek už dlouhá léta vede paní profesorka Alena Kapounová. Pod jejím skvělým vedením studenti odehráli mnoho známých, a hlavně vtipných představení. Co si pamatuji já, jedná se například o divadelní hry Dívčí válka  (F.R. Čech), Soudné sestry a  Maškaráda (Terry Pratchett), Někdo to rád horké (R. Thoren, P.Stone), Pan Kaplan má třídu rád (L.Rosten), Kytice (J.Suchý)nebo oblíbení  Rebelové (F. Renč). Hrála se i autorská hra našich studentů Barbory Havlíkové a Matyáše Krijta, kterou napsali jako příspěvek k 450. výročí Akademického gymnázia a nazvali Stříbro (metaforicky odvozeno od chemické značky „Ag“).

  

Co je ale opravdu důležité říci? Divadelní kroužek je ideálním místem pro lidi, které baví divadlo, baví je hrát, baví je zkoušet nové věci, baví je třeba i zpívat a tančit nebo je prostě baví bavit lidi. Zároveň je to ale místo, kde se zbavíte nervozity a trémy vystupovat před lidmi, kde se naučíte vystupovat dostatečně nahlas a zřetelně, nebo kde zdokonalíte práci v týmu, rozvinete svoji kreativitu a necháte volné působení vaší fantazii. Můžete v sobě objevit vlohy a vlastnosti, o kterých jste doposud ani nevěděli. A co víc? Stanete se součástí skvělé party lidí se smyslem pro humor.

Za sebe můžu říct, že jsem moc ráda, že jsem v prváku dostala odvahu a přišla jsem do dramaťáku. Tato aktivita mi totiž nejen velice zpříjemnila čas na střední škole, ale naučila mě spoustu věcí, které jako člověk v životě stoprocentně využiji. Proto nemějte strach, na začátku se bojí každý.

Pro přijetí do DivAGu tedy stačí 2 věci: CHTÍT a MÍT ČAS ve středu od 14:30 do 16:00.

 

Dnes spolek navštěvují nejen současní studenti AG, ale i absolventi, kteří mají čas (protože chtějí vždycky) – a i já už jsem dnes příkladem.

Petra Studená (absolventka AG 2017)

 

Divadelní tradice na AG

Historie školního divadla začíná vlastně založením AG. V Klementinu, původním sídle školy, se r. 1566 hrála na nádvoří česky hra o knížeti Václavovi. V kronice se píše, že „…lidé setrvali i přesto, že čtyřikrát pršelo“. V roce 1680 se přišel podívat na hru „Svatý Václav“ sám Leopold I. Hra se mu líbila tak, že studentům slíbil poté, co se stanou doktorem filosofie, povýšení do šlechtického stavu.
Jezuité nacvičovali se studenty v Klementinu často i Komenského hry.

Na půdě AG působili jako učitelé či žáci známí představitelé českého divadla, např. V. K. Klicpera, J. K. Tyl, Josef Štolba (dodnes se v Činoherním klubu hraje jeho „Vodní družstvo“), Karel Čapek…

V roce 1985 se po mnohaleté rekonstrukci budovy ve Štěpánské znovu obnovila činnost dramatického kroužku.
Jména učitelů spojená s rozvojem divadla od roku 1985:

PhDr. Jindřich Vocelka (úprava Klicperovy hry „Každý něco pro vlast“ aj)
PhDr. Marie Hrušková (Klicpera, Chaucer, „Babeta jde do Štěpánské“)
Dr. Jiřina Vitásková („Babeta jde do Štěpánské“)
PhDr. Jana Hloušková – pořad pro mateřské školy
Mgr. Pavla Křížová (Chaucer, Neruda, Wilde, Klicpera)
Mgr. Miroslava Cichrová a PhDr. Alena Kapounová (Lada-Koenigsmark, K.David, R. Queneau, F.Nepil) od roku 2001