Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Volitelné předměty

Studenti 2. ročníku si volí do 3. ročníku právě 2 volitelné předměty (dvouleté) a k nim poté do 4. ročníku přidávají další 2 volitelné předměty (jednoleté).
 

Volitelné předměty pro školní rok 2018/2019

Přehled otevřených seminářů a přihlášených studentů: 3. ročník, 4. ročník (aktualizace 30. 6. 2018)

Seznam vypsaných volitelných předmětů:

Dvouleté semináře, pro 3. ročníkJednoleté semináře, pro 4. ročník
Dějiny umění (Ně) Žurnalistika (Pš)
 Seminář z anglického jazyka (Kle)Literární seminář (Zá)
Ruský jazyk (Kle)Seminář z anglického jazyka – CAE (Ans)
Francouzský jazyk pro začátečníky (Fsk)Seminář z anglického jazyka – Global English (Ans)
Langue française – préparation au DELF, A2 (B1) (Meu)Seminář z anglického jazyka (Kle)
Langue française – préparation au DELF, B1 (B2) (Meu)Komunikuji ve francouzštině (Kol)
Latina (Mo)Lékařská latina (Mo)
Sprechen wir Deutsch! (Mi)Por España (Mej)
El Mundo Hispano (Mej)Moderní historie (Bck)
Español (Mej)Ekonomie (Chu)
Moderní česká historie (Chu)Audiovizuální tvorba (Srp)
Mezinárodní vztahy (Bck)Seminář a cvičení z fyziky (Ji)
Psychologie (Fsk)Seminář a cvičení z fyziky (Srp)
Stát a právo (Chu)Seminář z informatiky (Raš)
Audiovizuální tvorba (Srp)Seminář a cvičení z matematiky (vyučující matematiky)
Seminář z informatiky (Raš)Ekologie člověka (Bd)
Deskriptivní geometrie (Ji)Seminář a cvičení z chemie (Hi)
Algebra a matematická analýza (Ra, Tr, Ji)Seminář ze zeměpisu (Bt)
Seminář a cvičení z biologie (Bd)Seminář ze zeměpisu (Sko)
Seminář a cvičení z chemie (Hi) 
Seminář ze zeměpisu (Sko) 

 

Seznam volitelných předmětů pro školní rok 2017/2018

dvouleté semináře, pro 3. ročníkjednoleté semináře, pro 4. ročník
Dějiny umění (Ně)Žurnalistika (Pš)
Seminář z anglického jazyka (Kle)Literární seminář (Zá)
Ruský jazyk (Kap)Seminář z anglického jazyka – CAE (Ans)
Francouzský jazyk pro začátečníky (Fsk)Seminář z anglického jazyka (Hl)
Langue française – préparation au DELF, A2 (B1) (Meu)Seminář z anglického jazyka (Kle)
Langue française – préparation au DELF, B1 (B2) (Meu)Langue française – Séminaire de conversation (Meu)
Latina (Ma) Lékařská latina (Mo)
Sprechen wir Deutsch! (Mi)Ekonomie (Chu)
El Mundo Hispano (Mej)Religionistika (Ta)
Španělský jazyk pro začátečníky (Mej)Audiovizuální tvorba (Srp)
Moderní česká historie (Chu)Seminář a cvičení z fyziky (Ji)
Mezinárodní vztahy (Bck)Seminář a cvičení z fyziky (Srp)
Psychologie (Fsk)Seminář z informatiky (Kre)
Stát a právo (Chu)Seminář a cvičení z matematiky (vyučující matematiky)
Audiovizuální tvorba (Srp)Ekologie člověka (Bd)
Seminář z informatiky (Raš)Seminář a cvičení z chemie (Pž)
Deskriptivní geometrie (Ji)Seminář ze zeměpisu (Sko)
Algebra a matematická analýza (Tr, Ra) 
Seminář z biologie – biologie v teorii i praxi (Bin) 
Seminář a cvičení z biologie (Ja) 
Seminář a cvičení z chemie (Pž, Hi) 
Seminář ze zeměpisu (Sko) 

 

Seznam volitelných předmětů pro školní rok 2016/2017

Finální podoba obsazení seminářů a jejich rozdělení do bloků: 3. ročník, 4. ročník

Archív volitelných předmětů

Přehled otevíraných seminářů, jejich vyučujících a rozdělení do bloků: