Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Nepovinné předměty

Nabídka nepovinných předmětů:

  • Sportovní hry posilování – prof. Bárta
  • Sportovní hry fotbal – prof. Srp
  • Výtvarná výchova – prof. Němec
  • Umělecký přednes (DivAG) – prof. Kapounová, středa 8.–9.h, uč. 203
  • Pěvecký sbor – prof. Křovina
  • Praktická cvičení z matematiky – pro 1. roč.
  • Antické jazyky – pro 3. a 4. roč., prof. Marek a Morávek

Výuka nepovinných předmětů bude zahájena od 1. 10. 2021.