Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Maturity

Jaro 2018

Zkouška Matematika+ již nepatří mezi nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky, proto se k ní zájemci o její absolvování nebudou přihlašovat v rámci přihlašování k jarnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky. Zkouška není součástí maturitní zkoušky a nebude uvedena na vysvědčení. Přihlášení k této nepovinné výběrové zkoušce je možné do 31. ledna 2018 prostřednictvím portálu VPŽ.
Informace o výhodách absolvování zkoušky naleznete v přiloženém dokumentu a letáku.

Písemná práce z Českého jazyka a literatury se bude konat dne 11. dubna 2018.

Písemné práce z cizích jazyků se budou konat v rámci standardního jednotného zkušebního schématu v prvním týdnu května 2018 současně s ostatními dílčími písemnými zkouškami. (Původní návrh termínu na 11.4.2018 ministerstvo přehodnotilo.) Oficiální termíny stanoví MŠMT vydáním jednotného zkušebního schématu nejpozději do 15. ledna 2018.

V rámci novely zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) a vyhlášky č. 177/2009 Sb. (maturitní vyhlášky) došlo ke změně v problematice maturitní zkoušky cizinců a osob dlouhodobě se vzdělávajících v zahraničí. Nárok na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky z českého jazyka a literatury mají nově osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v přecházejících 8 letech před příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky. Žákovi se pak na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu z českého jazyka a literatury o 30 minut a písemné práce z českého jazyka a literatury o 45 minut. Při konání didaktického testu má možnost použít překladový slovník, při konání písemné práce překladový slovník a Slovník spisovné češtiny. Žák má dále možnost využít překladový slovník při konání didaktického testu z matematiky.

 

Důležité termíny:

  • Přihlašování k maturitě 2018: do pátku 1. prosince 2017
  • Písemná práce z českého jazyka a literatury: středa 11. dubna 2018
  • Didaktické testy a písemné práce společné části: 2.–9. května 2018
    (sdělení MŠMT )

 

Dokumenty k maturitní zkoušce v roce 2018

Státní část: