Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Maturity

Jaro 2018

MŠMT vydalo jednotné zkušební schéma a podrobné jednotné zkušební schéma, ve kterém stanovuje přesné termíny konání písemných prací a didaktických zkoušek v jarním zkušebním období.

Zkouška Matematika+ již nepatří mezi nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky, proto se k ní zájemci o její absolvování nebudou přihlašovat v rámci přihlašování k jarnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky. Zkouška není součástí maturitní zkoušky a nebude uvedena na vysvědčení. Přihlášení k této nepovinné výběrové zkoušce je možné do 31. ledna 2018 prostřednictvím portálu VPŽ.
Informace o výhodách absolvování zkoušky naleznete v přiloženém dokumentu a letáku.

Písemná práce z Českého jazyka a literatury se bude konat dne 11. dubna 2018.

Písemné práce z cizích jazyků se budou konat v rámci standardního jednotného zkušebního schématu v prvním týdnu května 2018 současně s ostatními dílčími písemnými zkouškami. (Původní návrh termínu na 11.4.2018 ministerstvo přehodnotilo.)

V rámci novely zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) a vyhlášky č. 177/2009 Sb. (maturitní vyhlášky) došlo ke změně v problematice maturitní zkoušky cizinců a osob dlouhodobě se vzdělávajících v zahraničí. Nárok na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky z českého jazyka a literatury mají nově osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v přecházejících 8 letech před příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky. Žákovi se pak na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu z českého jazyka a literatury o 30 minut a písemné práce z českého jazyka a literatury o 45 minut. Při konání didaktického testu má možnost použít překladový slovník, při konání písemné práce překladový slovník a Slovník spisovné češtiny. Žák má dále možnost využít překladový slovník při konání didaktického testu z matematiky.

 

Důležité termíny:

DatumPředmětZkouškaZačátek
středa 11.4.2018Český jazyk a literaturapísemná práce12.00
středa 2.5.2018Matematikadidaktický test8.00
středa 2.5.2018Anglický jazykpísemná práce12.15
středa 2.5.2018Ruský jazykpísemná práce14.45
čtvrtek 3.5.2018Český jazyk a literaturadidaktický test8.00
čtvrtek 3.5.2018Francouzský jazykpísemná práce11.00
čtvrtek 3.5.2018Německý jazykpísemná práce11.00
čtvrtek 3.5.2018Španělský jazykpísemná práce11.00
čtvrtek 3.5.2018Ruský jazykdidaktický test11.00
pátek 4.5.2018Anglický jazykdidaktický test8.00
pátek 4.5.2018Francouzský jazykdidaktický test12.15
pátek 4.5.2018Německý jazykdidaktický test12.15
pátek 4.5.2018Španělský jazykdidaktický test12.15
úterý 9.5.2017Matematika+didaktický test10.00

 

  • Vysvědčení, poslední zvonění: pátek 27. dubna 2018
  • Ústní zkoušky profilové a společné části: 21.–25. května 2018, jmenování maturitních komisí

Dokumenty k maturitní zkoušce v roce 2018

Státní část: