Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Štěpánská 22
Praha 1, 110 00
tel. 221 42 19 31

Partneři

alttext/text()alttext/text()alttext/text()alttext/text()alttext/text()alttext/text()alttext/text()alttext/text()alttext/text()alttext/text()alttext/text()

Aktuální události

 • 23.12.202003.01.2021

  Vánoční prázdniny

 • 04.12.2020

  České národní kolo Juvenes Traslatores – překladatelská soutěž pro přihlášené z 1.–4. roč., prof. Kondisová

 • 01.12.2020

  Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce > Více

 • 27.11.2020

  Noc vědců

 • 24.11.2020

  Internetová matematická olympiáda

 • 17.11.2020

  Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii

 • 02.11.202020.11.2020

  Distanční výuka

                                   Další události naleznete v archivu.

Novinky ze školy

Noc vědců 27. 11. 2020

Letošní Noc vědců bude zaměřena na téma Člověk a robot a bude probíhat on-line na www.nocvedcu.cz.

Logická olympiáda

Nikita Zinčenko z 2.A obsadil v krajském kole Logické olympiády 35.–36. místo z celkem 59 účastníků v Praze (diplom). Gratulujeme!

Otevřená věda 2021

Vědecké stáže nabízené bezplatně talentovaným studentům jsou příležitostí zapojit se do praktického výzkumu přímo na pracovištích Akademie věd ČR pod vedením českých i zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků. Cílem vědeckých stáží je umožnit studentům získat zkušenosti z vědecké praxe a podpořit jejich zájem o vědu. Díky získaným zkušenostem se studenti účastní různých soutěží a konferencí, mají také vysokou úspěšnost při přijímacích zkouškách na VŠ u nás i v zahraničí.

Studenti si mohou vybírat témata z oblasti biologie, chemie, fyziky, techniky, historie, filozofie a mnoha dalších. Přihlašování je možné do 30. listopadu 2020. Více informací naleznete na www.otevrenaveda.cz.

Juvenes Translatores

Studenti 1.–4.roč. se mohou zapojit do překladatelské soutěže o elektronickou čtečku Kindle, překladatelský workshop a další ceny.
České kolo proběhne v pátek 4. 12. 2020 od 8:45 do 10:50 hod. v učebně 211 nebo distančně online. Je možno překládat z angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny. Soutěžící mají na překlad 2 hodiny a mohou používat slovníky. Překlady by měly být napsány na počítači. Pokud bude pokračovat lockdown, vše proběhne přes Google Meet. Zájemci nechť se přihlásí u svých vyučujících cizích jazyků, příp. napíší e-mail prof. Kondisové.

Soutěž v improvizování

Kurzy FCE / CAE

Ve školním roce 2020/2021 se z důvodu nejistoty přímé výuky v době koronavirové krize nebudou zahajovat přípravné kurzy ke zkouškám FCE nebo CAE.
Zájemci o březnové zkoušky FCE / CAE se budou moci přihlašovat v lednu 2021.

Kombinovaná výuka od 25. 11. 2020

Od středy 25. 11. 2020 platí kombinovaný rozvrh, a to prezenční pro 4.r. a změněný distanční pro ročníky nižší.
MŠMT jako nutnou podmínku stanovilo homogenitu skupin v prezenční výuce, což znamená, že nelze v rámci vyučovací hodiny učit skupinu složenou ze žáků více tříd. Tato podmínka ovlivní výuku Nj a Š a zejména seminářů:
V Nj a Šj vzniknou skupiny pouze v rámci tříd, v seminářích v rámci dvouhodinového bloku se vystřídají v učebně studenti postupně z jednotlivých tříd. Konkrétní organizaci semináře se studenty domluví vyučující v rámci Google Classroom. Ostatní studenti mohou samostatně pracovat v učebně, která je pro ně v době seminářů rezervována (pro 4.A-211, pro 4.B-304, pro 4.C-413).

Školní jídelna by měla začít pro AG vařit od pondělí 30.11.2020.

Distanční výuka probíhá převážně využitím platformy Google ClassRoom. Rozvrh pokrývá cca 50% dotace vyučovacích hodin. Neznamená to však, že všechny hodiny musí být odvedeny synchronně. Mimo synchronní online výuku (rozvrh) budou zbylé vyučovací hodiny, které nejsou uvedeny v tomto rozvrhu, nahrazeny dalšími prezentacemi vyučujících, úkoly k vypracování a jinými studijními materiály.

Den otevřených dveří

Akademické gymnázium nebude v listopadovém termínu pořádat prezenční den otevřených dveří. Pro zájemce o studium připravujeme materiály na stránce Den otevřených dveří a ve virtuálním veletrhu Schola Pragensis (od 26.11. do února 2021).
Dotazy k přijímacímu řízení můžete pokládat e-mailem nebo telefonicky.

Maturitní ples

Maturitní a imatrikulační ples Akademického gymnázia se vzhledem k současné situaci přesouvá z prosincového termínu na úterý 13. dubna 2021.

Nabídka zaměstnání

Akademické gymnázium hledá vyučující/ho s aprobačními předměty zeměpis a tělesná výchova na plný úvazek s nástupem od 1. 9. 2021.

Akademické gymnázium vypisuje výběrové řízení na pozici školního psychologa / školní psycholožky na poloviční úvazek. Nástup možný ihned.

Své nabídky s CV můžete zasílat e-mailem na adresu agstepanska@agstepanska.cz. Podrobnější informace o nabízených pracovních pozicích můžete obdržet na tel. 221 421 936.

Kurzy CTM – on-line studium odborných předmětů v Aj

Registrace www.ctm-academy.cz/online.
CTM nabízí studentům možnost vzdělávat se i mimo školu a věnovat se oboru, který studenty baví. A to v angličtině s podporou instruktora. V katalogu CTM najdete kurzy programování, psychologie, biologie, historie, matematiky a spoustu dalších. Kurzy jsou od základů odborné angličtiny až po kurzy Advanced Placement (AP) s možností mezinárodní AP zkoušky. Jde o vzdělávání nad rámec studia na střední škole. Kurzy organizuje Centrum pro talentovanou mládež  (facebook).

Fotogalerie

caption/text()

Adaptační kurz 1.A

caption/text()

Adaptační kurz 1.B

caption/text()

Adaptační kurz 1.C

caption/text()

Lyžařský kurz 1.B

caption/text()

Lyžařský kurz 2.D Rakousko

caption/text()

Výstava Berlín s AG 2019