Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Smlouvy

číslonázevsubjektobsah
023/2016Smlouva o dílo
Výstavba kulturně společenského atria v přízemí budovy AG
GENEL INVEST Holding spol. s r.o.pdf
024/2016Smlouva o dílo
Odstranění havarijního stavu fasád zadního traktu budovy AG
GENEL INVEST Holding spol. s r.o.pdf
004/2016Smlouva o dílo
Odstranění havarijního stavu oken v přízemí budovy AG
TRANCO SERVIS spol. s r.o.pdf
016/2016Smlouva o dílo
Oprava havarijního stavu fasády
GENEL INVEST Holding spol. s r.o.pdf