Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Knihovna

Knihovna a studovna představuje nedílnou součást studentského života na Akademickém gymnáziu. Poskytuje možnost využití všech knihovních jednotek bezplatně – včetně Internetu.

Otevírací doba knihovny:

pondělí – čtvrtek7.50 – 14.50 hod.
pátek7.50 – 13.10 hod.


 
(více fotografií)

Studenti mají k dispozici široký knižní fond beletrie i odborné literatury české i světové, encyklopedie, slovníky, cizojazyčné publikace, DVD, časopisy, počítače, tiskárny, skener, alternativní učebnice. Fond knihovny je průběžně doplňován rovněž tituly, které odpovídají požadavkům státních maturit nižší i vyšší úrovně ve všech vyučovaných předmětech.

Evidence výpůjčních jednotek je elektronická na bázi systému SAS. Výpůjčky se uskutečňují s využitím studentského průkazu s čárovým kódem, který vlastní každý žák.

Knihovna je napojena na celoškolní provoz Wi-Fi sítě, která umožňuje připojení studentských notebooků k Internetu. Pro připojení k síti je třeba zadat přístupový klíč a ve webovém prohlížeči nastavit připojení k místní síti přes proxy server (návod je k dispozici v knihovně).

Půjčovní řád

  • Knihy: 1 měsíc, možnost prodloužení výpůjčního termínu
  • CD, DVD: 3–4 dny
  • Časopisy: 1 týden

Studenti 1. ročníku jsou při začátku svého studia na informativním semináři poučeni o historii AG i současných podmínkách studia včetně možnosti využití knihovny a studovny. Studenti jsou také seznámeni s dlouholetou tradicí školy a jejími významnými absolventy.

Studenti 4. ročníku odevzdávají vypůjčené knihovní jednotky 7-10 dní před ukončením studia.

Studovna

Ve studovně se respektuje režim individuálního studia včetně práce s PC. Studenti mají možnost využít tiskárnu (pouze ke studijním účelům): studenti tisk hlásí předem, odevzdají adekvátní počet originálních listů papírů, potvrdí tisk svým podpisem.
Ustanovení školního řádu o nutnosti přezouvání platí rovněž v knihovně.

Další náplň práce knihovny

Zprostředkovává kulturní a vzdělávací akce pro studenty, nabízí využití aktuálních nabídek pražských divadel, možnost členství v Klubu mladého diváka – KMD, návštěvy koncertů, přednášek a dalších akcí.

Dny otevřených dveří jsou jednou z příležitostí bližšího poznání našich knihovních fondů.

Knihovna kontaktuje bývalé absolventy gymnázia v ČR i v zahraničí, části jejich korespondence jsou pak součástí almanachů AG.